Trivandrum City
History of Lodge 168
Events
Masons of Lodge 168
Worshipful Masters
Other Lodges
Photo Album
Guest Book
Contact Us
 
Home
Masons of Lodge Trivandrum No.168
 

Founders | Members | Office Bearers | Eminent Masons| Memorial Page

 


Memorial Page

This page is to honour
Members of Lodge Trivandrum No. 168 who,
having served the craft well and with honour,
have been called to the Grand Lodge Above
to continue the work of the G.A.O.T.U.

  M
Name of Mason
Summoned on
K. Kunjukrishna Pillai
02.10.1965
R. Ramalingom Iyer
25.11.1966
P.R.C. Nair
30.07.1968
V.R. Narayanan Nair
03.09.1969
K.G. Govinda Pillai
24.02.1970
R. Vaidyalingam Pillai
12.03.1975
Dr.A. Bhaskara Menon
14.09.1975
A.K. Kasim
13.11.1975
T.S. Sankar
14.11.1975
C.K. Manilal
10.08.1976
Jacob Zachariah
19.07.1977
P.G.C. Pillai
15.11.1977
N. Rajeswaran Nair
06.12.1977
C.M. Nair
04.06.1979
N.P. Ramakrishna Pillai
30.09.1979
K. Narayana Pillai
26.12.1980
Dr. George Joseph
10.06.1981
K.E. Eapen
15.12.1982
M. Narayanan
17.12.1982
S.S. Pillai
24.12.1983
S.Velu Pillai
29.01.1985
U. Chandu Nair
16.06.1985
J.C. Alexander
25.10.1985
C. Narayanan Nair
23.06.1986
K.M.K. Menon
05.08.1986
P. Lakshmanan Pillai
22.08.1986
M.M. Mathew
22.01.1987
S.V. Vasudev
28.02.1987
C.R. Kelath
11.09.1987
A.G. Ninan
17.12.1987
S.V. Pandit
08.04.1988
G. Appukuttan Pillai
18.07.1988
N. Srinivasan
19.10.1988
Mathew Abraham
01.10.1991
K. Gokulnath
26.11.1991
K.C. Rama Varma
10.01.1992
S.A. Bhaskar
20.10.1992
G. Seshan
04.05.1993
V. Ramakrishnan
21.06.1993
N. Jai Kumar
15.07.1993
C.S. Sethuraman
03.02.1995
V.S. Krishnan Nair
16.10.1996
Vadivale Babu
10.12.1996
A. Bhaskara Menon
14.09.1997
S. Parameswara Iyer
09.09.1997
K. Thrivikraman Nair
02.11.1997
S.M. Abdul Karim
08.02.1998
K. Mohan Kumar
20.12.1998
N.D. Nair
28.03.1999
N. Chandrasekharan Nair
02.01.1999
R. Sekhar
27.07.2000
M.P. Neelakantan Nair
16.10.2001
R. Harikumar
17.11.2001
R.K. Karayalar
20.11.2001
B.N. Nair
26.04.2002
Revi Karunakaran
25.11.2003
Augustine Mathew Kayyalakkayam
25.09.2004
R.Gainneos
26.11.2004
E. Ramachandran Pillai
23.01.2004
Dr. R. Raman Nair
03.06.2007
C.P.N. Nair
12.08.2007
Bala Nambiar
28.08.2007
S. Jayaprakash
06.01.2009
V.P. Sanjiv Kumar
27.05.2009
K.R. Rajasekharan Nayar
10.06.2009
K.K. Kamath 27.06.2009
M.S. Nair18.09.2011
Dr. V.J. Thomas 01.08.2013
Ajith Thampan 11.09.2014
W.Bro. Maj. Gen. M.K. Nair 31.12.2014
P. Bhaskaran Nair 27.06.2016
John Morris
13.10.2016
Dr. D. Narayana Prasad
04.10.2017
JaiKumar. B 18.03.2019
Sreedharan. V 23.03.2019
Brig. V. K. Nair 11.04.2019
Chacko Varghese 04.08.2019
Chidambaram. P 14.10.2019
Rajaraman Nair. B 25.12.2019
P. I. Issac 05.07.2020
M. Ramaswamy Iyer 24.09.2020
M. M. Shahul Hameed 18.10.2020
P. Velayudhan Pillai 28.04.2021
K. Purushothaman Nair 05.02.2021
Ashok G. Nair 10.09.2021
Subhash Chandra Bose 12.06.2021
Col. M.K. Sriharshan 06.12.2021
Bro. S. Gopalakrishnan 20.09.2022
Bro. Brig. Mohan 30.10.2022
W.Bro.R Krishnan 10.02.2023
R.W.Bro.D Santhikumar 27.03.2023
Bro. Sankara Narayana Pillai 21.04.2023
Bro. P Harikumar 16.08.2023
 
 


Grand Lodge of India

  Regional Grand Lodge of Southern India
   
  Annual Reports
 

2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2009, 2010

 
  ARGM's Page
 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010

   
 
 
 

© Copyright 2002. Lodge Trivandrum No.168. All Rights Reserved.

InApp